top of page
_L__9217.jpg
Planteringsråd vid plantering av träd i kruka eller med klump

 

Förberedelser
Vattna igenom roten/rotklumpen.
Gräv en grop avpassad för omfånget och djupet av trädets rötter. Det betyder att gropen v
anligen blir bredare än djup. Till exempel 80 cm djup och 100 cm bred.

 

Luckra jorden och jordförbättra med till exempel planteringsjord både nedåt och åt sidorna utanför den egentliga planteringsgropen. Stödpålar slås ner. En eller flera beroende av trädets storlek. Längden på stödpålen avpassas så att den når till strax under trädets krona då den slagits ned på lämpligt djup. Sätt gärna en av stödpålarna ”närmast” den vanligen rådande vindriktningen. (Ofta blåser det från sydväst.)

 

Plantera så att trädet hamnar på samma nivå som i krukan eller med klumpen någon cm under omgivande jord. Tänk på att jorden sätter sig. Trädet får inte hamna för djupt. Klipp upp metalltrådkorgen runt rothalsen, då trädet är på plats i gropen. Fyll på med planteringsjord och trampa till utan att skada rötterna. Lossa eller klipp upp säckväven runt stammen, den kan i vissa fall sitta hårt.

Bind fast trädet med trädband/sadeljord eller kokosgarn på minst två ställen mot pålen, men inte uppe i kronan.

 

Vattna mycket rikligt, gärna i flera omgångar så att vattnet sjunker undan. Fyll på med mer jord upp till omgivande jordyta.

 

Täckbark läggs i ett 5-10 cm tjockt lager ovanpå en marktäckningsmatta, dock inte upp mot stammen, för att behålla fukten och hålla undan ogräs. Det är viktigt för trädets etablering.

 

Planteringsavstånd

För allé beror plantavståndet på sorten av träd och tänkt utseende på allén. 7-12 m brukar vara lagom.
 

Äpple och päronträd 4-5 m Plommon, sur- och sötkörsbär 5-6 m Spaljéfruktträd 2-3 m. Kontakta gärna oss för mer detaljer, offert eller andra funderingar. info@flyingeplantshop.se

bottom of page