top of page
DJI_0646_LR.jpg
Skötselråd för nyplanterade träd
 
Vattning

Vattna regelbundet de närmaste veckorna efter plantering och då gärna även över kronan på trädet. Ett nyplanterat träd behöver extra vatten de första 2-3 åren, framför allt under torra perioder. Mängden vatten måste anpassas till den jordmån trädet står i, den nederbörd som kommer och när på året det planteras. Hänsyn tas även till trädets storlek både ovan och under jord. Ett träd som planterats som barrotat har under sina första år färre små finrötter att ta upp vatten med och behöver därför vattnas oftare än ett som har ett stort rotsystem. Mängdmässigt rör det sig om 50-100 liter vatten varje gång du vattnar. Det tar tid för vattnet att rinna ner. Att vattna flera gånger under några timmar är bra. Att vattna en liten stund varje dag är inte bra. Det du skall eftersträva är att få ned vatten så djupt att rötterna nås av det. Om man är tveksam kan man ha hjälp av en fuktighetsmätare, en sådan finns att köpa på Flyinge Plantshop till en rimlig kostnad. Det är inte så vanligt men det förekommer att nyplanterade träd får för mycket vatten. Den jord trädet står i skall få torka upp mellan vattningarna. Ett träd som planterats i en dåligt dränerad jord (ex. kompakta lerjordar) har i likhet med ett övervattnat träd svårt att överleva p.g.a. syrebrist.

 

Uppbindning

Ta bort pålar och uppbindningsband efter 2-3 år vid ett träd som planterats med klump eller som odlats i kruka och efter 3-4 år vid ett som planterats som barrotat. Kolla under tiden, som uppbindningen sitter kvar, att den inte sitter för stramt. Då måste den lossas och knytas om. Flyinge Plantshop säljer allt du behöver för en bra uppbinding.

 

Ogräs

Ytan närmast trädets stam skall under de första åren hållas fri från ogräs men även vanligt gräs. Detta för att både ogräs och gräs konkurrerar om etableringsutrymme och näringstillgång med trädet. Åtminstone 40-50 cm ut från stammen ska hållas fri. Ta till en större yta om du har satt ett stort träd. En lucker jord runt växten syresätter även rötterna, vilket stimulerar etableringen.

 

Beskärning

Eventuell beskärning beror på sort. Al, björk, lönn, platan, valnöt, avenbok, m.fl. tillhör blödarna. Träd som tillhör blödarna har en savstigning som sker tidigt och kan fara mycket illa om de beskärs under våren. Dessa träd beskär man på sensommaren eller efter att de har tappat bladen på hösten. Kastanj, lind, oxel, rönn, m.fl. beskärs på våren.

bottom of page