top of page
DJI_0646_LR.jpg
Planterings- och skötselråd för buskar, odlade i kruka/med klump,
till häckar eller som fristående

 

Förberedelser

Vattna igenom roten.

 

Jorden

Det är viktigt att jorden du skall plantera i är luftig och lucker till ett djup av ca 40-50 cm och något bredare för en planta av normal plantskolestorlek. Öka på gropens storlek om du har köpt större plantor. Det är en fördel att jordförbättra i samband med plantering. Använd planteringsjord och gödslad barkmylla att blanda upp den befintliga jorden med.

 

Plantering

Ta upp plantan ur krukan men ta inte bort eventuell metalltrådkorg och säckväv runt plantor med klump. Sätt ner busken så att plantan hamnar med det översta jordlagret i krukan i samma nivå som omgivande jord eller med klumpen någon cm lägre än omgivande jord. Nu kan du klippa upp och lirka bort eventuell metalltrådkorg och lossa knuten av säckväv runt plantans övre rotdel. Låt sedan säckväven vara kvar i gropen. Fyll på med jord. Tryck till runt plantorna och vattna rejält. Det du skall åstadkomma är att jorden sluter till ordentligt kring rötterna förutom att ge plantorna en vattenbuffert.

 

Vattning

Vattna regelbundet de närmaste månaderna efter plantering och då gärna även över grenarna på plantan. En nyplanterad buske behöver extra vatten de första åren, framför allt under torra perioder. Mängden vatten måste anpassas till den jordmån busken står i, den nederbörd som kommer och när på året den planteras. Hänsyn tas även till hur vindutsatt läget är. 10-50 liter per planta varje gång man vattnar kan gälla som riktlinje. Det tar tid för vattnet att rinna ner. Att vattna flera gånger under någon timma är bra, men att vattna en liten stund varje dag är inte bra. Det du skall eftersträva är att få ned vatten så djupt att all rötterna nås av det. Om man är tveksam kan man ha hjälp av en fuktighetsmätare, en sådan finns att köpa på Flyinge Plantshop till en rimlig kostnad. Ett arbetsbesparande hjälpmedel är en typ av droppslang som man lägger ut vid nyplanterade häckar eller i andra planteringar. Det är inte så vanligt men det förekommer att nyplanterade plantor får för mycket vatten. Den jord plantan står i skall få torka upp mellan vattningarna. En planta som planterats i en dåligt dränerad jord har i likhet med en övervattnad planta svårt att överleva.

bottom of page