top of page
barrot.jpg
Planterings- och skötselråd för barrotade lövhäckplantor
 
Förberedelser
Sätt häckplantorna i vatten någon timma före planteringen.
 
Jorden

Det är viktigt att jorden du skall plantera i är luftig och lucker till ett djup av ca 40-50 cm och lika brett. Det är en fördel att jordförbättra i samband med plantering. Använd planteringsjord och gödslad barkmylla att blanda upp den befintliga jorden med.

 

Plantering

Plantorna skall sedan sättas så att rötterna breds ut så mycket som möjlig under jord och att övriga delar hamnar ovan jord. Det är viktigt att plantorna inte hamnar för djupt. Du kan alltså inte reglera höjden på dina plantor genom att sätta dem på olika djup. Tryck till runt plantorna och vattna rejält. Det du skall åstadkomma är att jorden sluter till ordentligt kring rötterna förutom att ge plantorna en vattenbuffert.


Vattning

Vattna regelbundet de närmaste veckorna efter plantering och då gärna även över grenarna på plantan. En nyplanterad häck behöver extra vatten de första åren, framför allt under torra perioder (vår och sommar). Mängden vatten måste anpassas till den jordmån häcken står i, den nederbörd som kommer och när på året den planteras. Hänsyn tas även till hur vindutsatt läget är. 10-20 liter per planta varje gång man vattnar kan gälla som riktlinje. Det tar tid för vattnet att rinna ner. Att vattna flera gånger under någon timma är bra. Men att vattna en liten stund varje dag är inte bra. Det du skall eftersträva är att få ned vatten så djupt att rötterna nås av det. Om man är tveksam kan man ha hjälp av en fuktighetsmätare, en sådan finns att köpa på Flyinge Plantshop till en rimlig kostnad. Ett arbetsbesparande hjälpmedel är en typ av droppslang som man lägger ut vid den nyplanterade häcken. Det är inte så vanligt men det förekommer att nyplanterade häckar får för mycket vatten. Den jord häcken står i skall få torka upp mellan vattningarna. En häck som planterats i en dåligt dränerad jord har i likhet med en övervattnad häck svårt att överleva.
 

Ogräs

Ytan närmast häcken skall hållas fri från ogräs men även vanligt gräs. Detta för att både ogräs och gräs konkurrerar om etableringsutrymme och näringstillgång med häcken. Åtminstone 30-40 cm åt alla håll bör hållas fri. Efter hand som häcken växer till skuggas marken under den och rensningsarbetet blir mindre. Man kan också minska på rensningsarbetet genom att lägga ut en ogräsduk (markduk) och täckbark för att missgynna ogräs. Det är då viktigt att inte lägga upp täckbark mot stammarna på häcken.

 

Beskärning

Beskärning av en häck görs på olika sätt beroende av hur man har tänkt sig det färdiga resultatet. Sträva alltid efter att skapa en konisk form som smalnar av uppåt. Vissa häckar såsom bok, avenbok m.fl. går att hålla mycket smal. Höjdtillväxten sköter man olika, vinterliguster m.fl. beskär man både på höjden och på sidorna. Medan man vanligtvis inte beskär, sådana som växer med genomgående stam, på höjden förrän häcken nått den önskade slutgiltiga höjden. Till denna grupp hör bl.a. avenbok, bok och oxel. Tidpunkten för beskärning är vanligen våren med undantag för t.ex. avenbok som tillhör blödarna. Dem beskär man på senhösten när de gått i vila. Är ni osäkra på när just er häck ska beskäras – ring (046-523 55) eller skicka e-post (info@flyingeplantshop.se) till oss, så hjälper vi er!

 

Klippning

Vid klippning av en häck strävar man efter att få så många nya skott som möjligt. Varje gång man klipper av ett skott ovanför ett bladpar kommer detta skott vanligen att bilda två nya skott i bladvecken innanför det avklippta stället och häcken blir på så vis tätare. Att klippa häcken för att hålla formen är ett arbete som man gör en till tre gånger per säsong. Man klipper då vanligtvis bara av tunna, ej förvedade delar.

 

Uppbindning

Uppbindning mot bambukäpp gynnar framför allt höjdtillväxten hos plantor med genomgående stam. I blåsiga lägen hjälper den också till att hålla plantan upprätt. Käppen kan tas bort efter några år eller när plantan nått någon decimeter ovan käppen. Använd bindslang, den är elastisk och behöver inte knytas om under tiden som stammen sväller. Vi säljer ett par tjocklekar av denna slang.

bottom of page