top of page
DJI_0646_LR.jpg
Planterings och skötselråd för rododendron
 

Rododendron är ett stort släkte med både vintergröna och lövfällande sorter. Det är ett friskt släkte om man bara sköter dem rätt. De vill ha sur jord (lågt pH), lagom fuktigt och vindskyddat.

 

Jorden

Rododendron har speciella jordkrav. Först och främst vill de ha en jord där pH värdet ligger mellan 4,5-5,5 d.v.s. kalkfattig jord. Den här typen av jord kallas ofta surjord inte för att den är blöt utan för att den är sur rent pH-mässigt. Det finns färdiggödslad rododendronjord att köpa. Eller så kan man köpa grovriven torv och gödsla den själv. Gödningen skall vara avsedd för surjordsväxter. En bra rododendronjord är mycket lucker och väldränerad. Jorddjupet skall vara så stort att varje enskild planta får minst 20 cm rododendronjord under sig.

 

Plantering

Förbered jorden så att den är ogräsfri och genomvattnad. Det senare är speciellt viktigt om Du har gjort en ny surjordsrabatt. Det krävs långvarig och riklig genomvattning för att en nyligen utlagd torv skall bli fuktig. Förbered även dina nya plantor genom att sätta dem i en balja med vatten 10-30 min före plantering. Planteringsdjupet skall för en krukodlad planta vara så att jordytan på plantan som Du tagit ur krukan kommer i samma nivå som jordytan i planteringen. För en planta med klump skall klumpens övre del vara någon enstaka cm under jordytan i planteringen. Gropen Du gräver till varje planta skall gärna vara omgrävd och luckrad till en dubbelt så stor volym som jordklumpen kring rötterna är. Fyll på med rododendronjord en bit upp och lossa på eventuell säckväv om sådan är knuten runt klumpen på plantan. Låt säckväven vara kvar i gropen, den försvinner så småningom. Vattna och fyll på med ytterligare jord, tyck till med händerna runt plantan och var försiktig med rötterna nära ytan, de får inte skadas av trycket.

 

Vattning

Efter planteringen skall man vattna så mycket och länge att vattnet hinner sjunka undan och komma ner till den nedre delen av rötterna. Ofta vattnar man för lite. Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden. Under de första säsongerna men även senare är det viktigt att ge plantorna extra vatten. Naturligtvis beror åtgången på om du har en torr och sandig jord eller om den är mer fuktighetshållande. Regn och hur vindutsatt plantorna står påverkar också. Att ha vattenspridningen nära marknivå för rododendron är viktigt.

En välmående rododendron har ju ett tätt paraplyliknande bladverk som gör att vatten uppifrån ofta hamnar utanför den yta där rododendron har sina rötter. Droppslangar är därför ett bra system. Börja extravattna vintergröna rododendron tidigt på våren och hjälp dem även på sensommaren och långt ut på hösten innan tjälen går i marken. Vissa vintrar kan de lida svårt av torka.

 

Gödsling

Använd en för rododendron anpassad gödning och följ anvisningarna noga. Det är inte helt ovanligt att rododendronplantor gödslas för mycket.

 

Mylla

Rododendronplantorna gynnas av att man på senhösten lägger på ett någon cm tjockt lager av t.ex. ogödslad barkflis, gran eller tallbarr. Detta skyddar de helt ytliga rötterna på ett bra sätt, gynnar mikrolivet och förbättrar strukturen i jorden.

bottom of page