top of page
DJI_0646_LR.jpg
Planterings och skötselråd av perenna prydnadsgräs (fleråriga gräs)

 

Det finns prydnadsgräs för lägen från sol till skugga och för de flesta jordmåner. En del har vackra blomspiror och andra har sitt största värde i att de är vintergröna. Gräs klär massor med andra växter och många av dem är riktigt lättskötta.

 

Jorden

Det är alltid en god ide att jordförbättra när man planterar nytt. Blanda upp med mycket ny jord om Du har en sandig jord eller styv lerjord. I båda fallen är det bra att använda gödslad barkmylla tillsammans med en bra planteringsjord. Man kan alltid och på alla typer av jordar använda perennjord.

 

Plantering

Bästa tiden att plantera de flesta gräs är på våren, men det går vanligen bra även senare under växtsäsongen. Plantera gärna gräs i grupper om 3, 5, 7 o.s.v. Det blir ett mer naturligt intryck. Planteringsavstånd som är lämpligt varierar mellan olika gräs. Det beror på hur snabbt Du vill att marken skall vara täckt av plantor. Om plantorna hamnar i en väl förberedd jord och om plantorna är valda för att passa på växtplatsen och med växtgrannarna. Vår erfarenhet är att om ett proffs anlägger en rabatt planteras plantorna där mycket tätare än vad en privatperson skulle göra. Som proffs strävar man efter att få ogräsfritt och lättskött så fort som möjligt. Höjden på gräsets blad ger ofta en fingervisning om hur tätt de kan planteras. Ett gräs med en höjd på 30-40 cm planteras med 30-40 cm mellan mitten på plantorna (benämns c/c, centrum/centrum) och ett med 100-120 cm i höjd planteras med 100-120 cm c/c. Planteringsdjupet är för gräs är detsamma som de har i krukan. Sätt inte gräset djupare än det stått i krukan. Ett gräs som hamnar för djupt ruttnar lätt. Luckra jorden på ett 10-20 cm större djup och bredd än krukstorleken. Sätt plantan fyll på med jord och tryck till lite med handen.

 

Vattning

I samband med planteringen är det bra att sätta ner plantorna i en hink med vatten 10-20 min. så att de är rejält våta. Efter planteringen skall man vattna så mycket och länge att vattnet hinner sjunka undan och komma ner till den nedre delen av rötterna. Ofta vattnar man för lite. Ett bra sätt att lära sig är genom att någon timma efter vattningen gräva sig ner en bit där man vattnat för att kolla hur långt vattnet har trängt ned i jorden. Under den första säsongen men även senare är det viktigt att ge plantorna extra vatten.

Naturligtvis beror åtgången på om du har en torr och sandig jord eller om den är mer fuktighetshållande. Regn och hur vindutsatt plantorna står påverkar också. Men att vattna en nyplanterad rabatt med spridare några timmar åt gången och med 1-3 veckors intervall under växtsäsongen kan vara ett bra riktmärke.

 

Gödsling

De flesta prydnadsgräsen är föga näringskrävande. Att jordförbättra med gödslad barkmylla, eller kompost räcker vanligen bra. Det förbättrar jordens struktur som blir luckrare, mer fuktighetshållande och inte minst är det bra för mikrolivet i din jord. Det är bäst att sprida ut kompost eller gödslad barkmylla på våren. Tänk bara på att inte lägga något just ovanpå gräsets krona.

 

Klippa ner

Det bästa för gräsen är att låta dem stå kvar över vintern för att sedan klippa dem på våren. Då har växten fått tillbaka en del näring och har dessutom haft skydd av nedvissnade blad under vintern. Klipp de nedvissnade gräsen några cm ovan marken. Se upp med gräs som börjar växa tidigt så att Du inte klipper av nytillväxten. Är Du sent ute får Du klippa högre upp. Vintergröna gräs klipper Du så lite som möjligt. Ta bara bort sådant som ser fult ut. Gräs som Du av erfarenhet vet sprider sig med frö och som du inte vill ha fler av klipper du av fröställningarna på innan fröna sprids.

 

Vintertäckning

Första vintern kan det vara klokt att täcka framför allt sådana gräs som planterats sent på säsongen. Ett bra täcke kan vara boklöv och eller granris i ett 40-50 cm tjockt täcke runt plantan. Täckningen skall hålla sig torr så använd inte torvmull som ligger vått hela vintern.

bottom of page