top of page
DJI_0646_LR.jpg
Planterings och skötselråd av klematis
 
Växtplats

Klematis är vanligtvis en lättodlad växt. Placera den så den får rothalsen och rötterna i skugga. Vid plantering längs en husvägg är det viktigt att inte plantera intill väggen utan ca 30-40 cm ut från väggen. Vad den behöver under vår och sommar är rejält med vatten. Dessutom skall den gödslas 2-3 ggr. Gödsla med ett så kallat fullvärdigt gödselmedel eller hönsgödsel (NPK+micro). Benmjöl är också bra för klematis. Ett annat tips är också att lägga/spruta på Biobalans eller Binab T (ett jord- eller pulversubstrat som innehåller bl.a. Trichodermasvampar) som stärker växtens motståndskraft mot svampangrepp.

 

Plantering

När du kommer hem sätt plantan i en hink med vatten under ca 30 minuter. Planteringshålet bör vara 50 cm brett och lika djupt. Blanda den uppgrävda jorden till 1/3 med kompost, planteringsjord eller med gödslad och kalkad torv. Man kan också använda rosjord som innehåller lerjord, som hjälper till att hålla fuktan. Tag försiktigt av krukan och fyll först planteringsgropen så mycket att du sedan kan ställa rotklumpen så översidan av den kommer 10 cm under jordytan, med undantag , klematis från Atragene-gruppen. Fyll på med jord, gärna sand runt rothalsen och packa försiktigt. Vattna därpå med ca 10-15 liter. Därefter skärs plantan ner till ca 20-25 cm, för att gynna rotbildning och att få en kraftigare planta med fler bryt nerifrån. Man undviker på så sätt att plantan förväxer sig och bara kan vissna ner p.g.a. rötterna inte har orkat utvecklats. Man garderar sig även mot total nedfrysning. Om den ovanjordiska delen skulle frysa bort vid en svår vinter, kan ändå nya skott skjuta fram underifrån på våren. Storblommiga sorter bör beskäras hårt även andra året efter plantering. En god idé är att vid planteringen sätta ett 40 cm långt plaströr som slutar strax över jordytan. Röret fylls med småsten. När plantan vattnas hälls vattnet i röret och når på så sätt roten. För att skugga rothalsen kan någon växt placeras framför rothalsen, även en sten kan användas. Alla klematis trivs i soliga-halvskuggiga lägen. I skuggiga lägen trivs småblommiga alpina- och macropetala sorterna bäst. Det går utmärkt att odla den i en stor kruka. En bra lösning för den som endast har en balkong. Sorter med en höjd på 1.5-2 m lämpar sig bäst. Klematis säljs som regel krukodlade. Planteringen görs från våren till hösten.

Beskärning

Klematis beskärs olika beroende på om de blommar på fjolårs- eller årsrankor.

Här följer en beskärningsanvisning på våra mest vanliga klematissorter:

 

Clematis alpina, Clematis macropetala, Clematis sibirica och deras namnsorter:

Blommar på våren på fjolårsrankor. Beskäres ej, endast putsning.

 

Clematis viticella och dess namnsorter:

Blommar på sommaren-hösten på årets rankor. Beskärs på hösten 20-50 cm ovan mark efter det bladen har vissnat, eller tidigt på våren i april.

 

Clematis chiisanensis, Clematis fargeoides, Clematis tangutica, Clematis vitalba:

Blommar på sommaren på både fjolårets och årets rankor. Beskäres vid behov.

 

Praktklematis-(storblommiga). De flesta ex. ́Jackmanii ́ blommar på årets rankor:

Beskäres på hösten efter det att bladen vissnat, eller tidigt på våren i april.

Följande sorter blommar också på fjolårsrankor. ́Dr. Ruppel ́, ́Lasurstern ́, ’Mme Le Coultre ́, ́Multiblue ́, ́Nelly Moser ́, ́Sieboldii ́, ́The President ́.
Övervintrar ej rankorna, beskäres de som Jackmanii.

 

Tips

Pröva gärna att plantera klematis på andra ställen än mot en vägg. Klematis som klättrar upp i träd och blandar sig med lövverket är mycket effektfullt. Har man kanske resterna av ett dött träd som står kvar i trädgården, kan man låta klematisen klä in stammen och ge nytt liv. Vackert är också att ha klematis i en vanlig rabatt, klättrande uppför en fristående spaljé eller annan upprättstående konstruktion av trä. Många klematis, framför allt de småblommiga, är mycket fina som marktäckande växter. Småblommiga klematis har blivit mycket populära de senaste åren.

bottom of page